สินค้า

เอมีนออกไซด์

  • ชุด
  • คู่มืออ้างอิงโยง
  • ลอรามิโดโพรพิลามีนออกไซด์ (ลาว)

   ลอรามิโดโพรพิลามีนออกไซด์, LAO, LAPO, 61792-31-2

   ดูนางแบบ
  • เอมีนออกไซด์

   Cocamidopropylamine Oxide, CAO, CAPO, Lauramidopropylamine Oxide, LAO, LAPO, Lauryl dimethyl amine Oxide, LDAO

   ดูนางแบบ
  • ลอรีล ไดเมทิล เอมีน ออกไซด์ (LDAO)

   ลอรีล ไดเมทิล เอมีน ออกไซด์, LDAO, 1643-20-5

   ดูนางแบบ
  • โคคามิโดโพรพิลามีนออกไซด์ (CAO)

   โคคามิโดโพรพิลามีนออกไซด์, CAPO, CAO, 68155-09-9

   ดูนางแบบ