สินค้า

สารอัลคาโนลาไมด์

  • ชุด
  • คู่มืออ้างอิงโยง
  • สารอัลคาโนลาไมด์

   มะพร้าว Diethanolamide, Cocamide MEA, Lauramide MEA, Cocamide Methyl MEA

   ดูนางแบบ
  • โคโคนัทไดเอทานาไมด์ (CDEA)

   โคโคนัทไดเอทาลาไมด์, CDEA, 68603-42-9

   ดูนางแบบ
  • โคคาไมด์ กฟน. (CMEA)

   โคคาไมด์ กฟน., CMEA,

   ดูนางแบบ
  • ลอราไมด์ MEA (LMEA)

   โฟมกันโคลงและสารเพิ่มความข้น Lauramide MEA, LMEA

   ดูนางแบบ
  • โคคาไมด์ เมทิล กฟน. (CMMEA)

   โคคาไมด์ เมทิล กฟน., CMMEA,

   ดูนางแบบ